Przyjaźń z Ewą Borowiecką - Maria Ballod - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ze studenckich, nawet szkolnych lat, przetrwała przyjaźń z Ewą Borowiecką. Ja z nią kończyłam szkoły, studia. Ona później pracowała na filozofii. Doszła do stopnia docenta, bo potem miała wylew. Bardzo była działająca w czasie podziemnej „Solidarności”. Potem przyjeżdżała do mnie co roku, spędzałyśmy razem wakacje. Mimo że ten wylew skutkował paraliżem, była jednak ciągle aktywna, prowadziła zajęcia, nawet bardzo popularne. Z nią utrzymywałam kontakty....
CZYTAJ DALEJ