Komitet Obywatelski - Andrzej Niewczas - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zacząłem współpracować w ramach Komitetu Obywatelskiego. Nie startowałem z tych komitetów żeby być radnym, bo mnie to po głowie w ogóle nie chodziło. Ale część z tych ludzi weszła później w skład władz samorządowych. Ja prowadziłem szkolenia w ramach tych komitetów, a nadzorował to wszystko Adam Stanowski. Problem z komitetami obywatelskimi był taki, że do tego ludzie byli przyzwyczajeni. Samorządy kojarzyły się jak najgorzej, z tymi wszystkimi komunistycznymi instytucjami. Współpracowaliśmy wtedy z Krzysztofem Michalkiewiczem. Z komitetów Obywatelskich potem wyłoniły się listy kandydatów do wyborów. W każdym komitecie wisiał taki plakat z Lechem Wałęsą. Ostatecznie Komitet Obywatelski wygrał wybory. Wykształciło się jedno biuro senatorsko–poselskie....
CZYTAJ DALEJ