Jan Paweł II w Lublinie - Andrzej Niewczas - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Trudno dziś określić jak wielkie tłumy ludzi przychodziły na mszę w kierunku kościoła Jana Pawła. Takich rzeszy ludzi nie było w Lublinie, na ulicach na przykład, którzy by szli. Nie będę mówił o przesłaniu papieskim, bo to są rzeczy wiadome, już inne i zrozumiałe i one mają już inny wymiar. Ale z takiego oglądu to było to wydarzenie, które ludzi bardzo umocniło i razem zjednoczyło....
CZYTAJ DALEJ