Losy pisma "Miesiące" po stanie wojennym - Andrzej Niewczas - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Drugi numer pisma, z racji wprowadzenia stanu wojennego, został już skonfiskowany. To był numer podwójny, dlatego, że był trochę szerszy i w dużej mierze poświęcony zjazdowi „ Solidarności”. Przygotowanych było materiałów na około 6-7, może 8 numerów. Zawartość tych numerów i kto do nich pisał można jeszcze w pamięci odtworzyć. Za pracę w „Miesiącach” nikt nie został internowany. Natomiast nikt nie wiedział, co będzie, więc trochę się ukrywał. Kontynuacją „Miesięcy” po stanie wojennym był przez krótki okres czasu „Miesięcznik”. Znałem to pismo, ale tak bezpośrednio w jego redakcji nie uczestniczyłem....
CZYTAJ DALEJ