Formuła pisma "Miesiące" - Andrzej Niewczas - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Formuła pisma miała być dość otwarta i demokratyczna. Nie było to pismo w ramach powszechnych linii jak KPN czy KOR, a więc bardziej prawicowe czy prozwiązkowe. Miało to być pismo otwarte dla różnych środowisk. I dlatego różni ludzie, w tych przyszłych numerach, które miały wyjść, a które nie wyszły z racji stanu wojennego, chcieli zamieszczać swoje teksty. Adam Michnik chociażby czy Stefan Bratkowski, nawet Tadeusz Mazowiecki. Z Mazowieckim przeprowadzałem wywiad na zjeździe „Solidarności”. Wtedy był on redaktorem „Więzi” i przewodniczącym „Solidarności”. Miało to więc być pismo otwarte, o charakterze społecznym i kulturalnym, posiadać takie elementy, których inne pisma nie miały, jak trochę literatury, poezji. Pamiętam, pisał u nas Krzysztof Paczuski, już nieżyjący w tej chwili, zamieszczał swoje sonety....
CZYTAJ DALEJ