Redakcja pisma "Miesiące" - Andrzej Niewczas - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Spieraliśmy się trochę o główny komitet redakcyjny. Było wśród nas dwóch znaczących ludzi - Zdzisław Szpakowski i Adam Stanowski. Ostatecznie stanęło na tym, że Adam Stanowski został redaktorem naczelnym. Ja początkowo miałem być sekretarzem redakcji, ale został nim jednak Wojciech Chudy, ja byłem zastępcą sekretarza redakcji, a Michał Zieliński został zastępcą naczelnego. Większość współpracujących z nami ludzi związana była z KUL-em, ale nie tylko. Jako wydawcę technicznego ściągnęliśmy naszego kolegę Janusza Szulakowskiego, który pracował wówczas w wydawnictwie na KUL-u, związany był z Norbertem Wojciechowskim. On był też redaktorem technicznym. Myśmy robili adjustację, korekty i temu podobne rzeczy, a on to wszystko od nas zabierał i redagował. Pamiętam mówił: „Panowie, wy się umówcie, że to wy jesteście redaktorzy, ja jestem techniczny. Powinienem wziąć ten materiał, zanieść, skadrować i...
CZYTAJ DALEJ