Geneza pisma "Miesiące" - Andrzej Niewczas - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Powstała inicjatywa utworzenia większego pisma niż biuletyn informacyjny, który już wtedy wychodził, a redagował go Bronek Kowalski wraz z Danusią Winiarską, obecnie Kuroń. Ja z moim kolegą Jackiem Giszczakiem, który między innymi był autorem wielu tekstów piosenek „Bajmu”, na przykład „Do lata piechotą będę szła”, zaczęliśmy przemyśliwać, żeby zacząć wydawać taki miesięcznik trochę polityczny ale bardziej kulturalny. Zorganizowaliśmy więc zebranie i na spotkanie przyszli wówczas późniejsi redaktorzy i główni założyciele „Miesięcy”: Adam Stanowski, Zdzisław Szpakowski, Władysław Panas. Później dołączył Michał Zieliński. Zebraliśmy się w budynku Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, jeszcze na Okopowej, bo potem siedziba została przeniesiona na Królewską. Na spotkaniach dyskutowaliśmy zawzięcie o profilu pisma, kogo będziemy zapraszać, jakich widzimy redaktorów, a jakich piszących....
CZYTAJ DALEJ