Losy ocalonych Żydówek po wojnie - Marianna Kasprzak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były u nas do 1945 roku. Potem wyjechały, już jak Warszawa została wyzwolona. Do nas razem z wojskiem rosyjskim jeden z Żydów w mundurze rosyjskim [przyszedł] Josek, [przyszły mąż Saby]. Saba się z nim pobrała i z nim wyjechała. Nazywała się Saba Kuperszmit. Pesa też wyszła [za mąż] i chyba razem wyjechały. Nazwisko jej [było] Bidermann. Pesa dużo wcześniej zmarła na raka w wieku 50 lat. Saba zmarła w 2004 roku mając 80 lat. Jeszcze listy od niej dostawałam....
CZYTAJ DALEJ