Radzyń Podlaski po wojnie - Stanisław Santarek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zabudowa miasta Radzyń w chwili obecnej jest radykalnie zmieniona, aniżeli w okresie przedwojennym. Radzyń raczej nie był zniszczony podczas wojny. Takie bardziej okazałe domy, to były przy dwóch ulicach. Jedna to była blisko kościoła, wiodąca od Pałacu Potockich, w kierunku na Łuków. Tutaj były jedno, dwupiętrowe domy. Druga ulica, to taka boczna, przy której był komisariat policji, później w okresie okupacji żandarmeria niemiecka, gestapo. To były dwie ulice takie, a większość zabudowy, to były domy parterowe, w dużej mierze domy drewniane. Dzielnica taka żydowska, targowa, to była tam, gdzie jest dzisiaj plac PKS-u. Tam kiedyś było targowisko. Właśnie tam była ta najbiedniejsza zabudowa, w większości drewniana. Moje Gimnazjum Handlowe mieściło się na bocznej uliczce, jak się już wyjeżdża z Radzynia w kierunku Łukowa. Nie pamiętam tej chwili, jaka to była ulica. Tamta okolica była prawie cała...
CZYTAJ DALEJ