"Solidarność" kolejarzy - Stanisław Maziarczyk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Powstał Związek Zawodowy „Solidarność”. Była komisja oddziałowa i węzłowa. Na czele Komisji Węzłowej stanął Czesiek Niezgoda. Był całym przewodniczącym, jak mówiłem – wspaniały pracownik, był on pracownikiem lokomotywowni. W różnych służbach powstawały te związki. W naszej służbie ruchu również powstał związek, jego przewodniczącym był Henryk Kruk, ja byłem jego zastępcą. Wielu ludzi chętnie, samorzutnie przychodziło do nas i zapisywało się do tego związku. Jako członkowie związku zawodowego żądaliśmy większej swobody w wypowiadaniu się, polepszenia warunków pracy, płacy, żeby władza widziała tak dobrego jak i złego pracownika, bo do tej pory nie umiała zauważyć tej potrzeby panującej wśród załogi. Od tej pory władza bardziej liczyła się z ludźmi i wypowiedziami w różnych sprawach przedstawianymi władzom. Początkowo...
CZYTAJ DALEJ