Harcerstwo - Czesław Bujanowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Do szkoły dojeżdżałem do Lublina, do Technikum Budowlanego. W tym czasie dojeżdżając to spotykało się różnych kolegów, w Trawnikach też tak samo kolegów miałem. Między innymi brat mój, młodszy był 2 lata ode mnie i na takie tematy polityczne to żeśmy nigdy nie rozmawiali. Tam chodził między innymi Mieczysław Smalec i jeszcze kilku. Tam właśnie jak się później okazało oni zaczęli organizować organizację harcerską. Wtedy kiedy w 1949 roku zostało rozwiązane harcerstwo ZHP jako takie, na wzór przedwojenny badenpaulenowskiego, to się nie podobało większości kolegów. Powstało wtedy ZMP na wzór radziecki, jak oni wówczas mówili na wzór Makarenki. Oni tam zgrupowali się i powstało harcerstwo. Powstała ta nasza organizacja, to harcerstwo, w 1950 roku. Ja wstąpiłem do nich dopiero w 1952 roku, do tego harcerstwa. Wstąpiłem no i na zbiórki żeśmy...
CZYTAJ DALEJ