Fotograf w Komarówce przed wojną - Józef Juszczyński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Był fotograf, ale to kosztowało pieniądze. Byli też tacy objezdni fotografowie, też tam przyjeżdżali, ale to trzeba było płacić. Tam nikt specjalnie na to nie zabiegał....
CZYTAJ DALEJ