Język żydowski - Józef Juszczyński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Niemcy się z nimi dogadywali łatwo, ale akcent to był taki miękki, "jaa", trudno mi określić. Pamiętam, że używali takiego zwrotu: "mojsze hesz, mojsze hesz", ale co oni przez to wyrażali, to nie wiem....
CZYTAJ DALEJ