Rodzina i dom rodzinny - Jochewed Flumenker - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wojna i okupacja A zaraz pierwszego dnia, jak przyjechali – znaczy siedemnastego września wstąpili Niemcy do Lublina, to było na żydowski Nowy Rok – Roch Haszana – siedemnastego wtedy, i zaraz następnego dnia wzięli mężczyzn do czterdziestu lat, czy iluś do pracę. Na tych pracach – jak opowiadali – zaraz pierwszego dnia, to część szczególnie młodych - uciekła na stronę rosyjską, ale była część, która była tak przywiązana do miejsca swojego mieszkania, że mimo tych różnych pogłosek nie wierzyło się w to. Zresztą już na początku – jak Niemcy przyszli, to chodziły słuchy, że w województwie lubelskim zrobi się „rezerwat [żydowski]” – potem to wiedzieliśmy, że to są obozy, ale to się nazywało „rezerwat” i do tego rezerwatu przyjadą wszyscy Żydzi z Europy – ze Słowacji, z Niemiec… Ale nie wierzyliśmy w te… W każdym razie w...
CZYTAJ DALEJ