Komisja Porozumiewawcza Kół Naukowych i Stowarzyszeń Akademickich KUL - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Największym problemem, który staraliśmy się jakoś rozwiązać po tym naszym sukcesie w walce z SZSP, to było nawiązanie jakiejś formy kontaktu środowiska kulowskiego z innymi uczelniami. I taką formą mogła być współpraca kół naukowych uczelni z odpowiednimi kołami studenckimi na innych uczelniach. W naszym przypadku były to koła naukowe historyków studentów. Staraliśmy się od tego czasu, by przedstawiciele naszego Koła jeździli na wszelkie konferencje kół naukowych, na które mieliśmy zapraszania, bo nie wszystkie uczelnie nas zapraszały, na przykład Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS nie zapraszało nas na żadne swoje imprezy. Tu był chyba bardzo wyraźny zakaz uczelni, władz UMCS przed sąsiedzkimi kontaktami, niejako przez miedzę. Nie było też mowy o żadnej formie kontaktu, na przykład z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach...
CZYTAJ DALEJ