Od ZSP do SZSP - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W roku 1973 wydarzyła się bardzo ważna rzecz, która również zmąciła trochę nasz obraz KUL-u jako takiej instytucji bardzo niezależnej, takiej, gdzie jeśli chodzi o stosunek do systemu komunistycznego wydawała nam się ona jednomyślna. Na KUL-u mianowicie, jak na innych uczelniach działał Związek Studentów Polskich, Związek, do którego należało większość studentów każdej uczelni. Był to rodzaj takiego związku zawodowego studentów. Nie była to organizacja polityczna tylko organizacja, która umożliwiała rozwój różnych form życia studenckiego na danej uczelni i pozwalała też na kontakt z innymi środowiskami akademickimi w kraju. KUL był z jednej strony uczelnią, którą władze starały się jakoś tak ustawić na uboczu jako taką enklawę tolerowaną, ale bez entuzjazmu, a z drugiej strony środowiskiem akademickim, które starało się wyrwać z tej izolacji i ZSP to umożliwiało, dając otwarcie na inne...
CZYTAJ DALEJ