Edukacja - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W Technikum Mechanicznym również miałem bardzo dobre wsparcie ze strony nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Muszę tutaj podkreślić, że dla mnie ta współpraca z nauczycielami była niezwykle ważna i bardzo dobrze tę szkołę peerelowską wspominam. Spotkałem tam rzeczywiście nauczycieli z powołania. To byli ludzie, którzy wkładali swoje umiejętności, ale i serce do pracy nad nami, mimo że były to warunkach dla nich niekomfortowe. Szkoła była przecież przez państwo komunistyczne traktowana jako instrument indoktrynacji, ideologicznego kształtowania dzieci. Miałem to szczęście, że z jednej strony osłaniali oni nas przed tą komunistyczną propagandą, a z drugiej strony w możliwych ramach starali się kształtować w nas jakieś dobre cechy charakteru i naszą wiedzę historyczną nie obciążoną ideologicznie. Jest rzeczą charakterystyczną, że ja sobie nie bardzo przypominam,...
CZYTAJ DALEJ