Dzieciństwo i rodzina - Janusz Krupski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Urodziłem się 9 maja 1951 roku w Lublinie. Wychowałem się i kształciłem także w tym mieście. Cała moja droga kształtowania się obywatelskiego zaangażowania była związana była z Lublinem i jest to dla mnie nadal niezwykle ważny punkt odniesienia, niezwykle ważne doświadczenie. Kształciłem się w szkołach lubelskich, najpierw w Szkole Podstawowej numer chyba 31 przy ulicy Narutowicza, a później w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej. Potem uczyłem się w Technikum Mechanicznym przy ulicy Długosza. I w tej pięcioletniej szkole kończyłem taką specjalizację jak obróbka skrawaniem, czyli praca na tokarkach i frezarkach. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego podjąłem studia na KUL. Może trochę zaskakujące jest to przejście z obróbki skrawaniem na historię, ale interesowałem się nią od małego dziecka. Myślę, że historia była dla mnie takim oknem na świat, oderwaniem od szarzyzny życia, która w PRL-u,...
CZYTAJ DALEJ