Wydarzenia Marcowe w 1968 roku - Krystyna Turska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Obydwaj moi synowie byli w średniej szkole wówczas, ja pracowałam. Do naszej szkoły został skierowany jakimś cudem, udało mu się otrzymać pracę w szkole student, który został relegowany z UMCS-u, student prawa. Następnie była osoba, która była studentką KUL-u. Została usunięta stamtąd za udział w jakiejś manifestacji. Bardzo się zaprzyjaźniłam. Ale ja osobiście, ja mieszkałam wówczas na Dziesiątej. To wszystko odbywało się tu. Miałam kontakty ze studentkami dwoma z Akademii Rolniczej, które no mówiły mi o różnych manifestacjach. No i powiadam ten nauczyciel, który został relegowany z UMCS-u, a poza tym nie mam jakichś większych wspomnień z tego okresu....
CZYTAJ DALEJ