Pomnik Wdzięczności na Placu Litewskim - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na Placu Litewskim stał kiedyś Pomnik Zwycięstwa, poświęcony Armii Czerwonej. Przy tym pomniku były 22 lipca organizowane uroczystości, ten pomnik konstytucji trzeciego maja to na początku funkcjonował jako sam obelisk, orzeł został dobudowany dopiero w 1981 roku. Ten pomnik był zapomniany i nie uznawany przez władzę. A były tam organizowane capstrzyki i uroczystości główne na 22 lipca....
CZYTAJ DALEJ