Osiągnięcia Lubelskiego Lipca - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dla mnie największym osiągnięciem naszego protestu, naszych strajków był wybór Rady. Rada została wybrana już w sierpniu. Ta Rada została chyba w 98% stworzona przez nas, czyli ludzi strajku. I to było chyba największe osiągnięcie tego strajku, bo pomijam te postulaty płacowe i jakieś inne socjalne sprawy. My pierwsi po prostu upomnieliśmy się nie tyle o sprawy socjalne, ale nawet o kwestie polityczne. Chyba byliśmy pierwszym zakładem na Lubelszczyźnie, który zaczął się domagać właśnie takich wyborów i później po prostu, gdy Solidarność została zarejestrowana żeśmy uchwałą tę Radę Związkową przekształcili w Komisję Zakładową NSZZ Solidarność. Ja wszedłem w skład tej Rady Zakładowej, byłem też w Prezydium tej Rady. Jako Rada chcieliśmy w jakichś sposób dopilnować tych wszystkich postulatów, które zostały w czasie strajku stworzone. Było sporo sukcesów, zostało nawet paru ludzi na nasze żądanie odsuniętych,...
CZYTAJ DALEJ