Postulaty strajkujacych kolejarzy - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W tamtym czasie mieliśmy przygotowane postulaty dla tak zwanej władzy. Tych postulatów było kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt. Te postulaty w pewnym momencie zostały zgrupowane, jako najważniejsze, bo nie mogliśmy pisać o rzeczach mało istotnych. No i w pewnym momencie zostały one przedstawione załodze, zostały przez tę załogę również zaakceptowane, nie były wypisane w jakichś sposób tak jak w Gdańsku to zrobiono na olbrzymiej tablicy, tylko mieliśmy je w swoich dokumentach. Po akceptacji ja te postulaty dokładnie spisałem tak jak one w ostatecznej wersji zabrzmiały. Oryginalny dokument przechowuję do dzisiaj. Postulaty te również są, co mało kto wie, zamurowane za tablicą która na dwudziestolecie została odsłonięta. W tych postulatach między innymi chodziło o podwyżkę płac, bo uważaliśmy, że za mało zarabiamy, o zaopatrzeniu sklepów, bo wiadomo, że Lubelszczyzna była okropnie zaopatrzona, postulat...
CZYTAJ DALEJ