Strajk w MPK - osiągnięcia - M.W - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Strajk zakończył się podpisaniem wszystkim umów i potem na postulaty dyrekcja odpowiedziała, wszystko wyjechało się i było odpowiedziane. Utworzyły się związki zawodowe Solidarność i potem zapisywanie tych związków, żeby każdy mógł. Kto chciał należeć to zapisywał się a kto nie to nie. Byłem delegatem, chyba trzech zebrań związków, trzech posiedzeń komisji tych związków zawodowych, jak wybory były na przewodniczącego i to wszystko. Trzy razy byłem wybrany przez pracowników na te zebrania kierowców na związki zawodowe Solidarność....
CZYTAJ DALEJ