Społeczny Komitet Nauki - członkowie - Jakub Mames - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wszystkich członków może nie wymienię, ale kilka osób na pewno. To byli, pomijam tytuły profesorskie, Zgorzelski, Kłoczowski, Chlewiński, Miller z KUL-u, Baszyński, Bartmiński, Gołąb z UMCS-u , Pleszczyński i ja i jeden z profesorów Akademii Medycznej, Jakowicki....
CZYTAJ DALEJ