Pierwszy demokratycznie wybrany rektor Politechniki Lubelskiej - Jakub Mames - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zostałem pierwszym demokratycznie wybranym rektorem Politechniki Lubelskiej.To moje zaangażowanie w działalność „Solidarności” oczywiście miało swoje skutki, tzn. stałem się osobą ważną dla uczelni i miałem świadomość, że to wysuwa mnie na pierwsze miejsce wśród kandydatów. Było trzech kandydatów na to stanowisko. I jeszcze był taki biuletyn wydawany lokalnie politechniczny i zgłosiła się jedna Pani, która redagowała ten biuletyn, żebym ja tam coś umieścił jako kandydat na rektora, żebym ja tam umieścił jakieś swoje „credo” w tym czasopiśmie, biuletynie powiedzmy raczej. Ja się zgodziłem pod warunkiem, że te same pytania, które będą skierowane do mnie będą skierowane do dwóch pozostałych kandydatów, że zostanie przydzielone tyle samo miejsca na odpowiedź co moja i że w tym samym numerze ukażą się wszystkie trzy wypowiedzi. Te warunki zostały przyjęte. Uznałem, że to jest zasada...
CZYTAJ DALEJ