Odejście J. Zięby z Muzeum Czechowicza - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To już było po stanie wojennym, udało mi się na koniec zdobyć powiększenie tego lokalu, wielki remont tam był przeprowadzony. I zamierzałem rozszerzyć stałą wystawę, zrobić taką wystawę prezentującą cały dorobek środowiska. I to się nazywało „Od Biernata z Lublina.” I scenariusz nawet zrobiłem. Ale był już czas, dojrzałem i trochę ze względu na zdrowie i z innych powodów, dojrzałem do tego, żeby przekazać placówkę w inne ręce. Więc ta wystawa nie została doprowadzona. Remont został przeprowadzony. I znane już sprawy – lokal został przejęty przez siostry, chociaż bezprawnie, bo formalnie nie miały prawa, ale przez jakieś różne zaniedbania tam zostało przejęte. Ale udało się pani Ewie [Łoś-red.] jakoś wywalczyć tą kamienicę na Starym Mieście. W dobrym miejscu, jest własny lokal, spory. Trochę niewygodny, bo trzeba po tych schodach stromych wchodzić. Ale myślę, że jakaś perspektywa dla tej placówki istnieje....
CZYTAJ DALEJ