Działalność Muzeum Czechowicza - publikacje i galeria - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Trochę publikacji muzeum wydało. Takie mini monografie, taką imprezę po otrzymaniu nagrody Nobla przez Miłosza zrobiłem, chyba wspominałem o tym. A z tych nazwisk takich znanych był i Różewicz. Miłosz nie występował w muzeum, ale myśmy książkę wydali z okazji jego pobytu w Lublinie. Jastruń był, Worcell, Kuncewiczowa, z Kamieńską się zaprzyjaźniłem. Potem umierali pisarze, spuścizny przejmowałem tych lubelskich pisarzy. Także wzbogacało się muzeum o te materiały, księgozbiory. Maria Bechczyc –Rudnicka zmarła. Więc to takie, ta działalność się rozszerzała. Takim ostatnim dzieckiem moim to była Mała Galeria Grafiki, ze środowiskiem plastycznym nawiązałem kontakt. Parę lat myśmy organizowali spotkania. I w środowisku plastycznym znalazłem wielu przyjaciół w związku z ta działalnością. Także nie tylko to środowisko literackie,...
CZYTAJ DALEJ