Więzienie na Zamku - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Więzienie na Zamku, wiadomo, że cały budynek został na ten cel w XIX wieku stworzony, zupełnie dobrze funkcjonowało w czasie zaborów, w okresie międzywojennym również. Bolesław Bierut uważał, że tutaj oprócz kryminalistów byli więzieni i rewolucjoniści. Oczywiście i w trakcie okupacji więzienie było. Jak Niemcy opuszczali Lublin wymordowali więźniów w egzekucji, takiej zbiorowej, ale po tak zwanym wyzwoleniu natychmiast więzienie zaczęło funkcjonować znakomicie, zwłaszcza konspiracja akowska, jeśli nie była wywieziona na Sybir z Lubelszczyzny, to tu znaleźli, prawda, wspaniałe schronienie, ze skutkami wiadomymi, i egzekucje były itd. Było to właściwie takie pierwsze więzienie duże w okresie tzw. PKWN, kiedy tu w Lublinie w ’44 roku ulokował się PKWN. I to funkcjonowało przez lat dziesięć. Historia jest wpisana w działalności tej placówki. Oczywiście postrach budziła. Gdy studiowałem na KUL-u od ’51 do ’55 roku, to przez...
CZYTAJ DALEJ