Klub "Nora" - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Takim ośrodkiem życia literackiego i kulturalnego w ogóle, stał się klub- juz nie pamiętam, czy to Pracowników Kultury, Prasy i Radia, się nazywał, czy tylko Pracowników Kultury, bo on tak szybko zmieniał nazwy. I wówczas kierowniczką też w ramach tych zmian tego Klubu została Krysia Chełchowska. Taka bardzo entuzjastka, absolwentka KULu historii sztuki, ona już na KULu działała tam. Krysia Chełchowska gromadziła w Klubie całe środowisko młodych, a więc zbierali się i plastycy, młodzi literaci, dziennikarze, aktorzy. Także to się stało takim ośrodkiem życia kulturalnego i zmian, które następowały w tym czasie. Krysia Chełchowska przyjaźniła się ze wszystkimi, była tak oddana tej pracy, że nawet za kulisami, miała jakieś legowisko i mieszkała. Plastycy zorganizowali taką wystawę młodych, która była takim protestem przeciw socrealizmowi. I tam, oprócz tych spotkań nazwijmy twórczych, odbywały się różne wiece, na...
CZYTAJ DALEJ