"Kamena" - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Redaktorami „Kameny” byli wówczas Kazimierz Andrzej Jaworski i Maria Bechczyc – Rudnicka. Uważaliśmy, że program „Kameny” nie odpowiada przemianom, które się dokonują w życiu kulturalnym, literackim kraju i miasta. „Starzy” to tam grupa 3 osób: Konrad Bielski, Wacław Gralewski i Kazimierz Andrzej Jaworski. Należeli oni do Lubelskiego Związku Literatów, który zakładał jeszcze Józef Czechowicz i przyjaciele Czechowicza. Jaworski przed wojną wydawał „ Kamenę”, później po wojnie próbował ją wznowić, ale w ’49 roku została zamknięta i dopiero Maria Bechczyc - Rudnicka chyba w ‘52 czy ’54 roku wznowiła to pismo jako kwartalnik. I właśnie w okresie październikowym, myśmy też dyskutowali nad „Kameną” jaka ma być. Najpierw miała być takim pismem społeczno- kulturalnym. Myśmy postulowali, żeby była pismem literacko - kulturalnym, nie społecznym, żeby było więcej o literaturze. I żeby nie była kwartalnikiem, tylko...
CZYTAJ DALEJ