Prasa lubelska- pisma literackie - Józef Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W Lublinie była tylko „Kamena” i dodatek do „Sztandaru Ludu”- „Kultura i Życie”. Nic więcej. Natomiast w ‘57 roku, w maju zaczął wychodzić „Kurier Lubelski”, z tym, że mówiło się, że to miała być: „popołudniówka niezależna”, tak w cudzysłowie. Naczelnym redaktorem został Lesław Gnot, który opowiadał się za procesem przemian, chciał nowe pismo stworzyć, bo „Sztandar Ludu” był ciągle organem Komitetu Wojewódzkiego partii a niektórzy mieli opory co do tego. „ Kurier Lubelski” był bardziej otwarty, zachęcano tam do współpracy, ja też byłem tam przez jakiś czas współpracownikiem. Kierownikiem działu kulturalnego został Leszek Gzella, polonista po KUL-u, nasz kolega. Doszliśmy do wniosku, że należałoby dążyć do stworzenia jakiegoś organu tej grupy młodych pisarzy. Po długich pertraktacjach, głównym inspiratorem był Zbyszek Stepek i Anka Markowa, doszliśmy do jakiegoś porozumienia i przy „Kurierze Lubelskim” zaczęła...
CZYTAJ DALEJ