Obóz na Majdanku - Ludwik Kotliński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przy ulicy Fabrycznej [gdzie mieszkałem] był w czasie wojny obóz koncentracyjny. Dwieście metrów od mojego domu w kierunku Zamościa czy tam Chełma już się zaczynał obóz koncentracyjny także widziałem całą grozę tego obozu i tej tragedii tam ludzi pomordowanych i zsyłanych w czasie wojny, to było coś okropnego. Codzienne transporty tą drogą męczenników później nazwaną Drogą Męczenników Majdanka, transporty kolejowe na piechotę potem ludzie szli z walizami, z rozmaitych części Europy. To Żydzi byli. Nawet nie byli bardzo pilnowani przez Niemców, bo oni byli przekonani, że jest to trafianie do obozu przejściowego w dalszej jeździe na wschód. Oni byli natychmiast mordowani. Tego samego dnia. Tą drogą odbywał się transport zaopatrzeniowy z miasta do obozu. Te materiały budowlane. Transport odbywał się za pomocą dużych ciężkich wozów, takich konnych, wojskowych niemieckich, ciąganych przez Żydów, przez...
CZYTAJ DALEJ