Szkoła - Irena Karczewska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przed wojną chodziłam do prywatnej szkoły powszechnej im. Jana Kochanowskiego, potem chodziłam do dwudziestej czwartej szkoły powszechnej, potem [w czasie okupacji] chodziłam do Arciszanek, do przygotowawczej. To już była końcowa klasa Arciszanek, ale oczywiście bez historii i jakichś tam innych przedmiotów, a potem mieszkałam w Ciężkowicach i tam w Ciężkowicach, na Przybyłowie i w Ostruszy było tajne nauczanie, oczywiście nie w pełni, trochę tych lat się straciło. Potem [po wojnie] skończyłam szkołę, to znaczy skończyłam drugą klasę u Arciszanek, drugą gimnazjalną, następnie zrobiłam dwie klasy w ciągu jednego roku u Krzeczkowskiej, w szkole Krzeczkowskiej i poszłam do liceum. Do liceum chodziłam do Kolbera, który się mieścił u Vetterów. Ale on był krótko tam, potem przeniósł się do Zamojskiego. On [Kolber] uczył w Zamojskim, a ja musiałam skończyć liceum zawodowe, ponieważ moja mama...
CZYTAJ DALEJ