Tomaszów Lubelski przed II wojną światową - Stanisław Bartłomowicz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Tomaszów, to miasto biedne, kresowe. Tu właściwie, jak to się mówiło, kończyła się droga. Szczególnie podczas zaborów, bo granica przebiegała pomiędzy Tomaszowem a Bełżcem.Tomaszów nie miał żadnych szans na rozwój. Mieszkańcami Tomaszowa byli Polacy różnych wyznań. W samym mieście większość stanowili Żydzi, którzy mieszkali w samym centrum, natomiast katoliccy Polacy i prawosławni mieszkali na obrzeżu Tomaszowa. Większość z nich trudniła się rolnictwem, w przeciwieństwie do Żydów zajmujących się przeważnie handlem i jakimś drobnym rzemiosłem. W Tomaszowie może dwa budynki były murowane, z tych, które należały do Polaków, rdzennych katolików. A tak, to tylko Żydzi mieli murowane domy. My nie mieliśmy swojego domu, mieszkaliśmy w drewnianym, wynajętym. Jeden z domów nie istnieje. Drugi nie wiem. Może jeszcze jest. Byłem tam po wojnie. Nie byłem teraz ostatnich...
CZYTAJ DALEJ