Samorząd szkolny w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej - Janina Smolińska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na terenie Gimnazjum istniały różne organizacje młodzieżowe, które spełniały również rolę wychowawczą. Samorząd szkolny był we współpracy młodzieży z gronem pedagogicznym. Pani Obarska Janina - nauczycielka historii, przebywając przez kilka lat w Anglii, zapoznała się z wzorami samorządu szkolnego w tamtejszych szkołach i zastosowała je w naszej szkole. Wybory do samorządu, który też nazywano sejmikiem szkolnym, odbywały się raz w roku na Walnym Zgromadzeniu uczennic. W wyborach mogły kandydować tylko uczennice starszych klas. Do Zarządu wchodziły przewodnicząca, wiceprzewodnicząca i sekretarka. Samorządowi szkolnemu podlegały samorządy klasowe. Dla właściwej organizacji pracy samorząd wyłaniał sekcje, z których każda wykonywała specjalne prace, np. porządkowa, dyżurująca w szatni, przy wydawaniu drugich śniadań, sekcja imprezowa, samopomoc koleżeńska, sekcja...
CZYTAJ DALEJ