Sztandar Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. Uroczystości patriotyczne - Janina Smolińska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W dziejach Gimnazjum ważnym stał się dzień 10 listopada 1933 roku, gdy poświęcono sztandar szkolny, co odbyło się w Katedrze, a następnie dokonano poświęcenia i otwarcia nowego gmachu gimnazjum. Przełożona, pani Jadwiga Firewiczowa, wygłosiła piękne przemówienie okolicznościowe, w którym między innymi powiedziała: "Polska, jak długa i szeroka, co rok w listopadzie okrywa się bogatym kwieciem sztandarów. Głoszą one światu, że Polska żyje i żyć będzie, że z każdym dniem krzepnie organizm państwowy." Takim to nowym kwiatem był piękny sztandar Państwowego Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, utrzymany w symbolicznych barwach narodowych, a hasło: "Dobro Rzeczpospolitej - prawem najwyższym" wyrażało ideę, że obowiązki wobec Rzeczpospolitej są najważniejsze. Noszenie sztandaru było wielkim zaszczytem, do którego dopuszczane były jedynie najlepsze uczennice najstarszych klas....
CZYTAJ DALEJ