Szkolne koła przedmiotowe w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej - Janina Smolińska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Niezależnie od zajęć lekcyjnych przewidzianych odgórnie ustalonym programem nauczania, uczennice miały możliwość pogłębiania swoich wiadomości w wybranych przez siebie kołach przedmiotowych, zwanych też naukowymi. Na terenie naszej szkoły większą rolę odgrywały kółka: literackie, klasyczne, krajoznawcze i romanistyczne. Oprócz nich działały też inne: matematyczne, historyczne, germanistyczne oraz kółka prowadząca działalność artystyczną i sportową. Były to: kółko plastyczne, dramatyczne (teatr szkolny), śpiewacze (chór), sportowe i fotograficzne. Praca w kółkach polegała na systematycznych spotkaniach a działalność ich wiązała się ściśle z programem nauczania w ramach poszczególnych przedmiotów. W każdym kółku istniał zarząd z przewodniczącą i sekretarką, do których należało czuwanie nad systematycznym przebiegiem prac i gromadzenie dokumentacji koła....
CZYTAJ DALEJ