Dom rodzinny przy ulicy Lubartowskiej, dzielnica żydowska - Czesław Luty - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Urodziłem się 20 lipca 1922 roku w Lublinie z matki Heleny z domu Rejmak i ojca Jana Lutego - syna Łukasza. Tu się urodziłem, jestem wyznania rzymskokatolickiego i tu byłem chrzczony w kościele na Czwartku, to jest moja parafia. I tu moi rodzice brali ślub, no ja tu byłem chrzczony też i tu przystąpiłem do sakramentu bierzmowania. Mieszkałem wtedy w dzielnicy żydowskiej w zasadzie. Mieszkałem przy ulicy Lubartowskiej. I przy ulicy Ruskiej. Jeśli chodzi o tę dzielnicę, to była przeważnie zamieszkała przez rodziny żydowskie, niezamożne rodziny. A najwięcej mieszkańców pochodzenia żydowskiego mieszkało właśnie tu przy ulicy Kowalskiej, Szerokiej, Cyruliczej, Jatecznej, Mostowej. I właśnie tu, w tej okolicy, gdzie jesteśmy, znikomy procent był tylko mieszkańców chrześcijan. I tak się składało, że przeważnie byli to dozorcy kamienic. Było to z pewnych względów korzystne dla posiadaczy i lokatorów tych żydowskich kamienic. Wiązało...
CZYTAJ DALEJ