Ulica Lubartowska - Itshae Carmi - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ulica Lubartowska to była ściśle żydowska ulica. I nie tylko Lubartowska, ale wszystkie prawobrzeżne dzielnice w kierunku Zamku to były dzielnice żydowskie. Mówiąc zupełnie szczerze, ja bardzo mały kontakt miałem z tą dzielnicą, bo ja wychowanie dostawałem polskie. Gdy ja porównam ulicę Lubartowską z bocznymi ulicami, to te inne ulice to była biedota, straszna biedota. A Lubartowska to raczej bardziej, to było takie drobnomieszczaństwo, tzn. byli lepiej usytuowani niż te boczne ulice. Ale to byli Żydzi codziennie mówiący po żydowsku, niekiedy po polsku, inni łamanym żydowskim....
CZYTAJ DALEJ