Żydzi i Polacy w Lubartowie - Lidia Perlińska-Schnejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jeśli chodzi o relacje pomiędzy Polakami a Żydami, to w zasadzie wydaje mi się, że to było takie współistnienie, które sobie na wzajem nie przeszkadzało. Wiem, że mama moja prosiła, na przykład, bo to w podwórku był jeszcze taki mniejszy dom, gdzie mieszkało dwóch Żydów i wiem, że mama widziała jak tam Żydówka przygotowywała tę rybę po żydowsku. Kiedyś mama zapytała ją, czy nie zechciała by przyjść i pokazać jak się tę rybę po żydowsku i pamiętam że Żydówka bardzo chętnie przyszła i mamę moją uczyła tej sztuki kulinarnej. Raczej nie zdarzały się śluby pomiędzy Polakami a Żydami, pomiędzy gojami a Żydami, zresztą Żydzi byli bardzo niechętni małżeństwom mieszanym. A jeśli się zdarzały śluby, to raczej wśród tych zasymilowanych, w kręgach inteligenckich....
CZYTAJ DALEJ