Żydowskie drużyny sportowe - Marian Milsztajn - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Była „Jutrznia”. „Jutrznia” była pod auspicją Bundu – partii robotniczej żydowskiej. „Hakoach” był pod władzą organizacji syjonistycznych, czyli narodowa drużyna. „Hakoach” – siła. „Jutrznia” ona się nazywała po żydowsku „Morgenstern”. Ale lepiej żebyś to znał jako „Jutrznia”. Jutrznia to jest ta pierwsza gwiazda poranna. I była jeszcze jedna drużyna, która powstała w latach 30–tych – „ Wieniawa”. To była drużyna pod wpływem lewicy. Żydowsko – polska drużyna, byli tam gracze Polacy, dwóch albo trzech Polaków. I ta drużyna doszła do dobrego poziomu, że nawet były jej zwycięstwa nad WKS – Wojskowy Klub Sportowy. Była drużyna – WKS, też wejście na to boisko było z tej ulicy gdzie „Apollo”. A na boisko, na mecze, myśmy się dostali ze strony ulicy Okopowa. Niedaleko – gdzie było boisko AZS – Akademickiego Związku Sportowego – Lipowej. To Okopowa wyszła na Lipową. A na Okopowej obok muru stały słupy świetlne, na oświetlenie. To...
CZYTAJ DALEJ