Stare Miasto i dzielnica żydowska - Henryk Zięba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1939 Stare Miasto było zbombardowane, bo Niemcy jakby się uparli tam tłuc. W gettcie nie bywałem, skąd! to było zabronione. Niemcy w gettcie niszczyli dom po domu, i ten gruz wywoziliśmy ze szkołą na te działki, a tam kiedyś były łąki. I gruzem z getta zasypywano tam rowy. Furmanami przy wywożeniu gruzu byli Ormianie w służbie u Niemców....
CZYTAJ DALEJ