Żydzi w Lublinie - Hanna Wyszkowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Żydzi w Lublnie Ja pamiętam tylko takie poszczególne domy, stojące Żydówki. Śmieszyło mnie to, bo widziałam Żydówkę w peruce. To widać było, że to jest peruka, więc to mnie zaskakiwało. Często też widziałam dzieci na bosaka. Bardzo mnie to zdumiewało, że nie mają butów, takie bose dzieci, stojące przed bramami. Widać było, że tam jest bieda. Nie potrafię więcej powiedzieć, bo dosłownie mam tylko takie migawki - obrazki, w czasie kiedy chodziłam....
CZYTAJ DALEJ