Stare Miasto - Julia Hartwig - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dla mnie to ta część miasta w ogóle była najciekawsza, bo ona jest i architektonicznie najciekawsza. Ona ma piękne kościoły i zabudowania. Jeszcze została ta dzielnica uwieńczona, jak gdyby, przez taki tomik Czechowicza i Arnsztajnowej „Stare kamienie”, to jest taki tomik o Starym Mieście. To z historią nic nie ma wspólnego, ale jest rodzajem opisu jak gdyby atmosfery tego miejsca. I ja z jednej strony patrzę na Stare Miasto poprzez swoje wspomnienia, które się coraz bardziej zacierają oczywiście, a z drugiej strony poprzez umiłowanie innych ludzi do tej części miasta. Ja sama nie mam takie usposobienia szczególnie historycznego, ale na Starym Mieście mam poczucie historii. I to jest ogromnie dla mnie cenne. To miasto jest bardzo piękne, ładnie położone i ma ogromnie dużo takich tajemniczych przejść. Podwale robiło takie wrażenie jak taki wąwóz skręcający ku Staremu Miastu....
CZYTAJ DALEJ