Kina w Lublinie - Ryszard Giszczak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak w tej chwili jest nowy ten budynek przy poczcie, tam gdzie pomnik Czechowicza jest, to był budynek i było kino Stylowe, a w głebi - na ulicy Peowiaków było kino Apollo, ale do tego Stylowego więcej chodziłem, bo taniej było. Przed wojną kino kosztowało 50 groszy, to nie było tak mało. Chodziliśmy do Gwiazdy na Bernardyńską, przy kościele taki barak był, to tam kosztowało 15 groszy, Stylowe, Apollo, Rialto, ale jeszcze było na Placu Litewskim kino Corso, tylko to było strasznie drogie kino - 1 złoty 20 groszy - to kogo tam było stać. A ja do tego Stylowego kina chodziłem i utrwaliło mi się w głowie niesamowicie....
CZYTAJ DALEJ