Ulice: Orla, Konopnickiej, Solna, Okopowa, Chopina - Feliks Czerniak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moja ulica Orla, to na tamte czasy była dość nowoczesna już, bo za mojego życia to już założyli kanalizację, przeprowadzili gaz, gazownia była pod stacją. Gaz produkowano z węgla i koksownia tam była i takie lampy były wiszące jak na Starym Mieście i gazowe były. Orla składała się z niedużych domów. Piętrowe domki były, dom wyższy, a tak to była prawie cała ulica. Naprzeciw - 12 - był dwupiętrowy, róg Okopowej to był 3- piętrowy dom i Sobola, żydowski dom był naprzeciw. Na ulicy Konopnickiej, kończyła się Orla w stronę na południe, a tu, od ulicy Okopowej, Okopowa była obmurowana murem, cała ta ulica. Gdzie dzisiaj jest dyrekcja kolei, tam było boisko sportowe. A przedtem, tam gdzie szatnia była to była trupiarnia, bo były szpitale, szpital oficerów przylepiony do Krakowskiego, tego banku co teraz jest, to byli tylko oficerowie, a tu szeregowcy leżeli, bo to kiedyś było klasztorne, Urszulanek, na placu koło...
CZYTAJ DALEJ