Okupacja - Bogdan Stanisław Pazur - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1940 roku była w naszym budynku rewizja. Zabrali naszą sąsiadkę, która mieszkała w suterenie i została rozstrzelana na Rurach Jezuickich. Nazywała się Iwanowska, my mówiliśmy Iwan. Ona była jedną Polką rozstrzelaną z naszej kamienicy. Niemcy zaczęli tworzyć getto w marcu 1941 roku. Do 10 kwietnia Polacy mieli polecenie, żeby się wyprowadzić, a my mieszkaliśmy do października 1941 roku, kiedy to przeniesieni zostaliśmy na Lubartowską 10, czyli niemal naprzeciw Cyruliczej. Akurat naprzeciw ogrodzenia getta, bo prawa strona ulicy Lubartowskiej, idąc od Bramy Krakowskiej, po chodniku była ogrodzona słupami i drutem kolczastym i były straże. Getta pilnowali żołnierze armii Własowa, Ukraińcy, których Niemcy wykorzystywali do brudnej roboty. Pamiętam panujące w getcie warunku. Była nędza. Byli tam zgrupowani ludzie z całej Polski. W jednej izbie było takie zagęszczenie, że spali pokotem na...
CZYTAJ DALEJ