Grupa Zamek - Maria Ludwińska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Nazwa] szybko przylgnęła, błyskawicznie, dlatego że po prostu oni tworzyli na zamku i wystawiali na zamku. To była Grupa Zamek, dlatego że tam właśnie się to wszystko odbywało. Taka najprostsza nazwa, jaka mogłaby być, no i koniec. Nie jakaś tam „Zjawa” czy „Galaktyki”, jak niektórzy się nazywają, jakaś taka wygórowana nazwa, taka udziwniona, ale po prostu. Byłam na zamku bardzo częstym gościem, później już występował Białoszewski i różni inni. Natomiast wcześniej tam były wystawy Grupy Zamek na jakiejś dużej sali, poza tym w BWA. Była taka olbrzymia sala [wystawowa] na zamku, później gdzieś tam schodziło się po schodkach i tam była jakaś pracownia, pamiętam. Z kawiarni przechodziło się jakimś takim długim korytarzem do tej dużej sali, gdzie się te...
CZYTAJ DALEJ