Pismo „Struktury” - Maria Ludwińska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Struktury” wydawał między innymi [brat], redakcja składała się z wielu osób, tam i Anna Ptaszkowska, i Wiesław Borowski, później Urszula Czartoryska i różni ludzie artykuły pisali, a więc także Maria Maj, Włodek Borowski, Mariusz Tchorek, Janusz Bogucki pisał również do „Struktur”, także Jerzy Madeyski, który był w Krakowie, Bogucki też z Krakowa. Bogucki był bardzo znanym krytykiem, jak również Jerzy Madeyski, no już nie mówiąc o Urszuli Czartoryskiej. Wszyscy przyjaźnili się, to byli przyjaciele mojego brata. Na KUL-u studiowała również Nina Potocka, Zbig Wielopolski, no i mnóstwo różnych innych osób, które później miały wielkie znaczenie dla sztuki, dla kultury polskiej. Anka Ptaszkowska to była bardzo sympatyczna osoba, później wyjechała, ona pisała też do „Struktur”, była też przyjaciółką mojego brata,...
CZYTAJ DALEJ