Czechówka – Roman Podleśny – fragment relacji świadka historii [TEKST]
Czechówkę pamiętam z czasów, kiedy mieszkałem przy ulicy Spokojnej. Nasz budynek należał do ulicy Spokojnej, ale w rzeczywistości był na dole za rzeczką płynącą w kierunku ulicy Północnej, koło basenu Lublinianki....
CZYTAJ DALEJ